t
קלמן וסג"ל | 22.12.19

קלמן וסג"ל | 22.12.19

מדי ערב נפגשים קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל לשעה של אקטואליה קצבית, בועטת ולא מתנצלת. דיווחים, ראיונות, פרשנויות וכל הקולות שצריך לשמוע כדי להבין טוב יותר מה שקורה היום בחדשות – לפני הקלעים ומאחוריהם
מערכת כאן
22 בדצמבר 2019
19:21

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה