קוקה קולה

מחיר המונופול: קוקה קולה נקנסה ב-39 מיליון שקלים

הממונה על התחרות קנסה את החברה המרכזית בגין ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי, סירוב בלתי-סביר לספק, הפרת הוראות, הפרת צו מוסכם והפרת תנאי מיזוג
ליאל קייזר
24 בדצמבר 2019
12:15

הממונה על התחרות החליטה היום (שלישי) להטיל קנס כספי בסך 39 מיליון שקלים על חברת קוקה קולה. זאת בגין מה שמוגד כ"ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי".

בהודעת הממונה על התחרות נאמר: "החברה הפרה הוראות שניתנו לה כבעלת מונופולין, הפרה תנאים למיזוג שהוטלו עליה במסגרת מיזוג עם חברת נביעות והפרה הוראות של צו מוסכם שנחתם עימה. בגין כל אלה החליטה הממונה להטיל על החברה המרכזית עיצומים כספיים בסכום מצטבר של כ-39 מיליון שקלים".

מהחברה המרכזית למשקאות בע"מ נמסר: "החלטת רשות התחרות היא ההחלטה השלישית העוסקת באותן טענות נגדנו. בכל החלטה חזרה בה הרשות מטענות שטענה כלפי החברה ואף גובה העיצומים הופחת שוב ושוב בהיקף של עשרות מליוני שקלים.

אנו משוכנעים כי בסופם של ההליכים בנוגע להחלטה זו יבוטלו כל הטענות כנגד החברה ויבוטלו גם העיצומים שנגדה. החברה מצרה על כך כי רשות התחרות חזרה בה רק מחלק מטענותיה ולא מכולן למרות התמונה הברורה שהוצגה לה כי החברה מקפידה על קיום הוראות דיני התחרות".