רקע

סקר TGI

נתוני סקר TGI לחציון השני של שנת 2019
מערכת כאן
03 בפברואר 2020
08:30

תחנות כאן מול רדיו איזורי TGI 2020

הנתונים הם מסקר TGI לשנת 2019 שביצעה קנטאר מדיה מחקרי טי.טי.אי בקרב בני 18+ דוברי עברית.

הנתונים מבוססים על דיווחי האזנה שנתיים באלפי מאזינים ביום חול ממוצע בנטרול חפיפה.