t
גלעד ארדן
יונתן זינדל, נועם ריבקין, פלאש 90

מינוי מפכ"ל המשטרה: ארדן מבקש מיו"ר הוועדה המייעצת לאשר את כל המועמדים

השר לביטחון הפנים פנה במכתב לשופט בדימוס גולדברג כדי למנוע מצב שבו אחד המועמדים נפסל בוועדה לאחר ששמו הוגש
רועי ינובסקי
30 בדצמבר 2019
19:41

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, פנה הערב (שני) לשופט בדימוס אליעזר גולדברג, העומד בראש הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים בבקשה שיאשר להביא לבדיקת הוועדה כמה מועמדים לתפקידי מפכ״ל המשטרה ונציב בתי הסוהר.

ארדן כתב כי לנוכח המצב הפוליטי הייחודי, אשר הביא לכך שבראשות המשטרה ושב״ס מכהנים ממלאי מקום זה כשנה, יש לקיים הליך שיבטיח בוודאות מלאה, שבסופו תמנה הממשלה מינויי קבע לארגונים אלה. ארדן מנסה למנוע מצב שבו אחד המועמדים נפסל בוועדה לאחר ששמו הוגש.

"בנסיבות מיוחדות אלה, כאשר קיים צורך של ממש בהשלמת הליכי המינוי לתפקידים האמורים, וכאשר אי השלמתם בתקופה הקרובה עלול לגרום להתמשכות נוספת של המצב לזמן לא ידוע, אני סבור שיש הכרח לעשות את כל שניתן על מנת להבטיח שההליך אכן יסתיים בסופו של דבר במינוי מועמדים שיאושרו בממשלה", כותב השר ארדן.