רקע

נתוני צריכה יומיים

ריכוז נתוני צריכה ליום 26/02/2020
אגף המחקר
23 בפברואר 2020
12:42

בכל יום בשעות הצהריים יעלו כאן נתוני הצריכה היומיים בחשבונות הדיגיטל של כאן:

נתוני צריכת תוכן ליום 26/02/2020

תכני טלוויזיה
דקות צריכה: 9,635,635
צפיות: 2,889,458

תכני דיגיטל
דקות צריכה: 1,248,476
צפיות: 837,821

תכני אודיו
צריכת תוכן: 1,831,876

כאן מודדים 26/02/2020