לוחמות שריון

הרמטכ"ל החליט להתקדם עם פרויקט שילוב הלוחמות בשריון

כוכבי הציב עקרונות לפיהם ייקבע אם להמשיך בשילוב הנשים בהגנת הגבולות. ההחלטה התקבלה בתום דיונים שהתקיימו בשבועות האחרונים ובעקבות הפיילוט שנערך | דקה אחרי דקה
רועי שרון
05 בינואר 2020
10:59

הרמטכ"ל אביב כוכבי סיכם היום (ראשון) על התקדמות לשלב הבא בפרויקט שילוב הנשים הלוחמות בחיל השריון. כחלק מכך הוא קבע עקרונות וצעדים שיינקטו, שלפיהם ייקבעו החלטות להמשך, בתום תקופת ההכשרה. בצה"ל יציעו לבוגרות הפיילוט, בעיקר לנשים שסיימו את קורס המט"קים להשתלב בהכשרות הנשים. כמו כן תבחן אפשרות לגייס אותן למילואים בתנאי קבע. 

בהודעת צה"ל נמסר שהשלב הבא של הבחינה יתבסס על שישה עקרונות. הראשון הוא קביעת פרמטרים רלוונטיים למיון, בהתבסס על תובנות הפיילוט. כמו כן הוחלט על הרחבת היקף הלוחמות ופרק ההתנסות המבצעית, הכשרה מותאמת לנשים בהיבטי הרפואה, התזונה והאימון הגופני. צוותי הטנק ביחידות אלה יהיו במגדר זהה, ובשלב הפעילות המבצעית השייכות הארגונית תהיה למערך הגנת הגבולות באוגדה 80. השלב הבא יחל בשנה הנוכחית.

בשבועות האחרונים ובהמשך לפיילוט לשילוב נשים בטנקים במערך הגנת הגבולות, קיים הרמטכ"ל סדרת דיונים בפורום נרחב, שכלל חברים במטה הכללי וקצינים בכירים בחיל השריון. זאת לצורך בחינת יכולת שילובן של נשים בטנקים בהגנת גבולות. שלושת הקריטריונים המרכזיים שנבחנו הם: אפקטיביות מבצעית, שיוויון הזדמנויות ודאגה לבריאות הנשים. הדיונים כללו בירור יסודי של ההישגים ותוצאות הפיילוט, העמקה בתובנותיו, ניתוח נתונים רפואיים ותובנות ממערכים אחרים של נשים לוחמות בצה"ל.

במהלך הדיונים עלו גם שלושה פערים בשילוב הנשים. הפיילוט התחיל עם 15 חיילות, סיימו אותו 11 חיילות והוא התארך בשישה שבועות מעבר לתכנון.  היו תרגולות שבהן היו פערים כמו הכנה לירי, טעינת פגזים ותרגולת פריסת זחל. הפערים נבעו מיכולת גופנית להרים משאות כבדים. מה שהכריע, בין השאר, את הדיון, היה העובדה שצוות של נשים בלבד סיים בהצלחה מלאה קורס מט״קים, ואחת מהן גם הייתה מצטיינת הקורס.