t
חדר לידה

לידה הסתיימה באסון – התינוק מת והיולדת במצב קשה

היולדת הוזהרה על ידי רופאים שלא תוכל ללדת בלידה טבעית אחרי שתי לידות בניתוח קיסרי. בלידה נגרם קרע ברחמה, התינוק מת והיולדת הובהלה לבית חולים במצב קשה. בעקבות הפרסום ביקשה היולדת להבהיר כי שני רופאים אחרים אמרו לה כי תוכל ללדת בלידה רגילה וכי התכוונה להגיע לבית החולים כדי ללדת
דקלה אהרן שפרן
09 בינואר 2020
07:49

לידה שהסתבכה הפכה אתמול (רביעי) לטרגדיה, כשקרע ברחמה של היולדת הביא למות הוולד ולסכנת חיים ליולדת. תהליך הלידה התחיל בביתה של היולדת במעלה אדומים ולא בבית חולים. במהלך ההריון הביעה האישה רצון ללדת בלידה רגילה, אך רופאיה הזהירו אותה שלאחר שני ניתוחים קיסריים, לידה רגילה עלולה לסכן את חייה ואת חיי העובר.

עד כה לא ברור אם האישה התכוונה להגיע לביה"ח כדי ללדת, אולם במהלך ההמתנה בביתה נגרם קרע ברחמה של היולדת והיא הובהלה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. התינוק הגיע לבית החולים ללא רוח חיים ואילו היולדת טופלה במצב קשה מאוד. הרופאים בבית החולים העניקו לה טיפול מציל חיים וייצבו את מצבה.

בעקבות הפרסום ביקשה היולדת להבהיר כי שני רופאים אחרים אמרו לה כי תוכל ללדת בלידה רגילה וכי התכוונה להגיע לבית החולים כדי ללדת. מבית החולים הדסה נמסר כי מדיניות המחלקה בהדסה הר הצופים היא שאישה שילדה בניתוח קיסרי פעמיים, יולדת לאחר מכן בניתוח קיסרי מתוכנן בלבד. עוד נמסר כי התינוק הגיע לבית החולים ללא רוח חיים, וכי האם הגיעה להדסה במצב קשה מאוד, אך הרופאים הצליחו להציל את חייה.