כעכ

כאן שיר | אישה עם כיסוי ראש

"האם היא יודעת שסובלת היא מכל תחלואי הנפש שניסח המערב?" | נעמי חשמונאי
מערכת כאן
08 בספטמבר 2016
13:30