השריפות באוסטרליה
-

האם שריפות קטנות ומבוקרות היו מונעות אסון באוסטרליה?

סוכנות החלל האמריקנית קובעת כי בקרוב יקיף העשן מהשריפות באוסטרליה את כדור הארץ כולו. בינתיים לא רואים סוף לשריפות שמשתוללות כבר חודשים. באוסטרליה החל ויכוח, האם היה ניתן למנוע את האש באש?
העולם היום
15 בינואר 2020
03:32