t
מתך הניסוי שנערך לתוכים בגרמניה

לא רק יודעים לדבר: ניסוי חדש גילה שתוכים הם גם אלטרואיסטים

ניסוי שנערך בגרמניה מגלה – לחלק מהתוכים יש נטייה אלטרואיסטית. זוהי הפעם הראשונה שבה גילו חוקרים אלטרואיזם בחיה שאינה מסוג יונק. ד"ר שלומית לוי, וטרינרית של ציפורים, מספרת על המחקר ועל החיות המופלאות
העולם היום
15 בינואר 2020
03:39