שריונרית

המדינה לבג"ץ: דין העתירות לשילוב נשים כלוחמות בשריון - להימחק

בתשובת המדינה לעתירות של חמש מיועדות לגיוס נטען כי הרמטכ"ל כוכבי כבר הורה על המשך בחינה מדורגת של שילוב נשים כלוחמות טנקים. בנוסף, מוכנים בצה"ל לדחות את תאריך הגיוס של העותרות כדי לאפשר להם להתמיין לשריון, כפוף לעמידתן בתנאי הסף
אמוץ שפירא
20 בינואר 2020
17:00

המדינה הגישה היום (שני) לבג"ץ את תגובתה לעתירות נגד צה"ל, הרמטכ"ל ושר הביטחון הנוגעות לשילוב נשים בתפקידי לחימה בשריון ובקבלת החלטת צה"ל בעניין. עמדת המדינה היא שדין העתירות להימחק, בין השאר בגלל החלטת הרמטכ"ל, אביב כוכבי, על המשך בחינה מדורגת של שילוב נשים כלוחמות טנקים. "החלטה זו של הרמטכ"ל התקבלה ב-5.1.20 באופן ענייני ומקצועי, תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובהם ההיבטים הביטחוניים – כשירות צה"ל לעמוד במשימותיו המבצעיות להגנת המדינה ואזרחיה, היבטי השוויון וכן ההיבטים הפיזיולוגיים והרפואיים הצריכים לעניין", נכתב בתשובת המדינה.

המדינה המשיכה ופירטה: "צה"ל ערך בשנים 2017-2018 פיילוט לשילוב נשים כלוחמות טנקים במשימת הגנת גבולות בעוצבת "אדום". בהמשך לפיילוט ובהתאם להחלטת הרמטכ"ל, נערכה עבודת מטה מקיפה בצה"ל בנושא, שבסיומה התקיימו לאחרונה דיונים מעמיקים. בדיונים עלה שהפיילוט שנערך הצביע על פוטנציאל לשילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, אך גם הצביע על פערים בעמידה בכשירויות הנדרשות למשימה זו".

לפי המדינה, הרמטכ"ל כוכבי הורה על מעבר לשלב הבא בבחינת שילוב נשים בטנקים במשימת הגנת הגבולות, במסגרת מסלול מקיף שייפתח במהלך השנה הנוכחית לכמה עשרות מתגייסות שיעמדו בקריטריונים שייקבעו, ויכלול בין השאר פרק הכשרה ופרק משמעותי של התנסות מבצעית. בתום שלב ההכשרה והפעילות המבצעית, תבוצע הערכת מצב להמשך.

עוד מדגישה המדינה בתשובתה כי העתירות הוגשו באמצע תהליך עבודת המטה ולפני שהתקבלה החלטת הרמטכ"ל. לכן, טוענת המדינה, "העתירות, המתייחסות לתשתית עובדתית בלתי-עדכנית, אינן אקטואליות עוד ודינן להימחק אף מטעם זה".