כאן מקשיבים - אורית נבון ושמולי דייטש

כאן מקשיבים | עברתי פגיעה מינית

עד גיל 20 הוא דיבר רק יידיש ולא יצא ממאה שערים. רק כשיצא בשאלה הבין שעבר פגיעות מיניות חמורות בילדותו. שמולי דייטש מספר לאורית נבון על הסודות שהכריחו אותו לשמור בבטן במשך שנים ארוכות
אורית נבון
22 בינואר 2020
12:41