כעכ

כאן שיר | גינוני הצבע

"צריך להכנס אל השכונות לראות את שביקשה להסתיר הדרך הראשית" | משה אוחיון
מערכת כאן
10 באוקטובר 2016
13:47