t
האנשים שמנסים לסייע לדרי הרחוב
-

שורדים בקור: האנשים שמנסים לספק מקלט לדרי הרחוב

הימים הקפואים מקשים במיוחד על דרי הרחוב, שצריכים לחפש מקלט מפני הגשם והקור. מי שמנסה לסייע להם מגלה שחלקם יוותר על מקום חם – לטובת מי שצריך אותו יותר
נופר משה פרדו
10 בפברואר 2020
21:24