סורגות בקהילה

"סיפוק אדיר": מאסירות עד פנסיונריות – הסריגה חוזרת לאופנה

המיזם "סורגות קהילה" מאפשר לכל מי שרוצה - לסרוג. מה סורגים? כובעים וצעיפים למאושפזים במחלקות האונקולוגיות, לדיירים בבתי האבות וגם לקישוט המרחב הציבורי. כ-200 קבוצות סריגה כבר קמו ברחבי הארץ – יהודים וערבים, ואפילו בכלא הנשים נווה תרצה
אמיר גרא
14 בפברואר 2020
22:46