אדלשטיין, בשנה שעברה
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בג"ץ הורה לאדלשטיין: לכנס הצבעה לבחירת יו"ר כנסת עד יום רביעי

השופטים פסקו פה אחד לאחר שאדלשטיין הודיע שאין בכוונתו להעלות את הנושא לסדר היום. חיות: "שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב אלא מוגבל ותחום ביותר". בתשובתו טען שיעלה את נושא בחירת היו"ר בהקדם, אך סירב להתחייב לתאריך
תמר אלמוג וצח שפיצן
23 במרץ 2020
21:51
עודכן ב 22:15

חמישה שופטי בג"ץ, בראשות נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, הורו הערב (שני) פה אחד ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לכנס את מליאת הכנסת בהקדם האפשרי לצורך בחירת יו"ר קבוע לכנסת ה-23, ולא יאוחר מיום רביעי קרוב. זאת לאחר שהתקבלה הערב הודעתו של יו"ר הכנסת לפיה אין בכוונתו להעלות את הנושא על סדר יומה של הכנסת עד להתבהרות המצב הפוליטי.

בהחלטתם קבעו השופטים כי "אנו סבורים כי בהינתן העובדה שמדובר ביו"ר בפועל המכהן מתוקף דין הרציפות, וכן בהינתן העובדה כי מדובר בעניין הנוגע בו ישירות, שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב אלא מוגבל ותחום ביותר". 

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, תקפה בהחלטתה את אדלשטיין וכתבה: "הסירוב הנמשך לאפשר הצבעה במליאת הכנסת על בחירתו של יו"ר קבוע לכנסת, חותר תחת יסודות התהליך הדמוקרטי. הוא פוגע במובהק במעמדה של הכנסת כרשות עצמאית וכן בתהליך המעבר השלטוני וככל שנוקפים הימים מאז השבעת הכנסת ה-23, מקבלים הדברים משנה תוקף". 

השופט עמית כתב גם הוא בחריפות נגד אדלשטיין בפסק הדין: "אמרנו דברים שאמרנו, כדי להזכיר כי בתקופות קשות, שומא עלינו לשמור על החישוקים והיצולים של המרכבה, לבל תתפרק. דווקא בתקופה הרגישה והקשה בה אנו נמצאים, אין לחתור תחת עצם קיומה של השיטה ואין לחרוג מכללי המשחק הכתובים. פסק דיננו אינו בבחינת התערבות ולא חלילה 'השתלטות' על סדר יומה של הכנסת, אלא חיזוק מעמדה של הכנסת כרשות נפרדת מהממשלה, קל וחומר ממשלת מעבר מזה שלוש מערכות". 

המשנה לנשיאה מלצר כתבה: "מאז פיזור הכנסת ה-20, הכנסת כמעט לא הפעילה סמכויות חקיקה אלא מה שהיא הייתה אמורה לעשות זה לפקח על ממשלת מעבר, והאירועים כאן הדגישו שהכנסת עלולה להיות משותקת ואפילו את סמכויות הפיקוח לא להפעיל. אין לקבל מצב דברים זה, כי דווקא בזמן ממשלת מעבר שסובלת מגרעון דמוקרטי תפקיד הפיקוח של הכנבת אמור להתעצם. ההתערבות הכרחית". 

חבר הכנסת מיקי זוהר התייחס בדיון במליאת הכנסת להחלטה, ואמר: "הבג"ץ שקבע שצריך לבחור יו"ר עד יום רביעי זו דריסת הדמוקרטיה. בוודאי שלא נקבל את הנחיית בג"ץ". 

אדלשטיין השיב לבג"ץ מוקדם יותר בנוגע לעתירה וכתב שלא ייכנע לאולטימטום שהציב לו בית המשפט להעלאת סוגיית בחירת יו"ר הכנסת במליאה עד יום רביעי. בתשובה ארוכה שהעביר לבג"ץ כותב אדלשטיין בכוונתו להעמיד את נושא בחירת יושב ראש הכנסת על סדר יומה של הכנסת בהקדם האפשרי, ככל שהנסיבות יצדיקו זאת, למן הימים הקרובים ועד לא יאוחר מהמועד שבו תכונס הכנסת לצורך כינון הממשלה. "בכל הכבוד הראוי", כותב יו"ר הכנסת", ככל שבית המשפט הנכבד מציב בפניי ובפני כנסת ישראל אולטימטום בדורשו ממני לקיים את הדיון "לא יאוחר מיום 25.3.20", לא אוכל להסכים לכך. שהרי משמעות הדבר שסדר יומה של הכנסת ייקבע בידי בית המשפט העליון ולא על ידי יושב ראש הכנסת, שלו מסור תפקיד זה".

אדלשטיין הדגיש כי מעולם לא נבחר יו"ר כנסת קבוע בשעה שהייתה אי בהירות כה גדולה באשר להרכבה של הקואליציה העתידית. לדבריו, בכל המקרים שבהם נבחר יו"ר כנסת במועד מוקדם, היה זה כאשר ההכרעה בבחירות הייתה ברורה וחדמשמעית. "לא סתם המחוקק קבע שיש למנות יו"ר קבוע עד לכינונה של ממשלה ולא קבע שיש לעשות כן עם כינון הכנסת. "לתקופת המעבר עד לכינונה של ממשלה ישנה חשיבות ומשמעות והיא: מתן הזדמנות וטווח זמן מספק למשא ומתן הקואליציוני והפוליטי להבשיל לכדי קואליציה ולקראת כינונה של ממשלה, וזאת להבדיל מקביעת עובדות מוקדמות בשטח. מרווח הזמן שניתן לעניין זה נועד להשיג הסכמה רחבה בדבר זהות יו"ר הכנסת הנבחר וזאת בשל אופיו הממלכתי של התפקיד. האם בית המשפט הנכבד סבור שיהא זה נכון שבעצם התערבותו יתאפשר ניצול שעת כושר פוליטית לבחירת יושב ראש כנסת, שאולי לימים יתברר כ"יושב ראש לעומתי" אשר פוגע בעבודת הכנסת והממשלה".

יו"ר הכנסת סיים את תשובתו באמירה כי הוא סבור "שהתערבות בית המשפט בשיקול דעתו של יושב-ראש הכנסת לקבוע את סדר יומה של המליאה ולהעלות להצבעה את נושא בחירתו הינה התערבות תקדימית בסדר היום הפוליטי, בשיקול דעתו ואיננה נכונה בימים אלה". 

בכחול לבן תקפו את תשובת אדלשטיין לבג"ץ: "יולי, אל תתבצר, אפשר לכנסת לבחור יושב ראש כנסת אחרת תיזכר לדיראון עולם כמי שהיה שותף למשימת נתניהו להרס הדמוקרטיה", נכתב בהודעת המפלגה שהגישה את העתירה לבג"ץ". מוקדם יותר היו הודיעו שופטי בג"ץ כי על אדלשטיין, להשיב עד השעה 17:00 אם הוא מתכוון לאפשר הצבעה על בחירת יושב ראש כנסת חדש לא יאוחר מיום רביעי. חמשת השופטים אמנם הבהירו שלא מדובר בהחלטה סופית ואין בכך כדי לקבוע מה תהיה הפסיקה, אולם רמזו לכיוון הפסיקה הצפויה - מניעת ההצבעה עלולה להיות פגיעה בעקרון דמוקרטי בסיסי של שלטון הרוב, כפי שהוזכר אתמול בדיון. דבר זה נלמד גם מאזכור עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי יש לאפשר את ההצבעה בהקדם האפשרי, ועמדת היועץ המשפטי לכנסת כי לכל היותר ניתן לחכות פרק זמן קצר לפני ההצבעה. אדלשטיין ביקש וקיבל מבית המשפט ארכה עד השעה 21:00, וזאת מכיוון שניהל בשעות אלה את מליאת הכנסת. 

השתתפה בהכנת הידיעה: יערה שפירא