משטרה וקורונה
צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

המדינה לבג"ץ: בטלו את צו הביניים נגד השימוש באמצעים דיגיטליים לפיקוח ואכיפת בידוד

לפי הפרקליטות, בנוסח החדש של התקנות ישנם כמה תיקונים. בין השאר, תקופת התחולה של התקנות תקוצר משלושה חודשים ל-14 ימים, ולצד הפיקוח על החייבים בבידוד ששבו לישראל או שהו בקרבת חולים, יוחל פיקוח על חולים השוהים בבידוד בית
צח שפיצן ותמר אלמוג
23 במרץ 2020
23:43

המדינה ביקשה הערב (שני) מבג''ץ לבטל את צו הביניים נגד השימוש באמצעים דיגיטליים, במעקב אחר אזרחים במשבר קורונה. לדברי הפרקליטות, בנוסח החדש של התקנות ישנם כמה תיקונים. כך, בין השאר, תקופת התחולה של התקנות תקוצר משלושה חודשים ל-14 ימים. כמו כן, לצד הפיקוח על החייבים בבידוד ששבו לישראל או שהו בקרבת חולים, יוחל פיקוח על חולים השוהים בבידוד־בית. על פי נתוני המשטרה מאז 9 במארס הגיעו לישראל 16,108 בני אדם מעל גיל 18, שלא דיווחו למשרד הבריאות על כניסתם לבידוד.

מגפת קורונה: ההנחיות, המספרים ומסלולי החולים - לכל העדכונים בעמוד הטלגרם של כאן חדשות

לפי בקשת המדינה, משרד הבריאות מבקש להתקדם כי התפשטות המחלה גדלה והיא בקצב של כ-150 חולים חדשים מדי יום, שלהערכת משרד הבריאות שיעור זה יגדל. בד בבד, הגישה המדינה תשובה מעודכנת בנוגע לסמכויות שניתנו לשב"כ, סמכויות שבג"ץ קבע שאם לא תהיה ועדה שתפקח יוקפאו לבינתיים.

בתגובה נאמר כי אלו אמצעים משלימים לשאר האמצעים שננקטים במאבק נגד המגפה וכן מענה לשאלות החוקתיות שהעלו שופטי בג"ץ. המדינה מעדכנת גם לגבי נוהל משטרה חדש לגבי החייבים בבידוד שאושר על ידי היועמ״ש: כעולה מנוהל המשטרה המצורף, מתוך רשימת חבי הבידוד תיבחר קבוצה לגביה יתקיים פיקוח מדגמי. שוטרי החמ"ל הייעודי יבדקו אם יש התאמה בין הכתובת בה אמור החב בבידוד להימצא לבין נתוני המיקום האחרון של מכשיר הטלפון שלו, כפי שיתקבלו מחברת הסלולר. במקרים בהם לא נמצאה התאמה, ישוחח שוטר עם החב בבידוד, ידרוש בשלומו ויערוך עמו בדיקה אודות מקום הימצאו. 

לאחר מכן יבהיר לו השוטר כי עליו לציית להוראות הבידוד וכי ככל שלא יעשה כן הוא עלול לחוב בקנס בסך 5,000 שקלים. ככל שלא עלה בידי השוטר לתפוס את חב הבידוד, או שהתקיימה שיחה אך הסברו של חב הבידוד אינו מניח את הדעת וקם חשד להפרת צו הבידוד – ייעשה ניסיון לאתרו גם באמצעות שליחת ניידת לביתו.

נוסף על כך, הסמכות להעביר את נתוני המיקום למשרד הבריאות תימחק, משום שנתון המיקום אינו נחוץ לצורך פיקוח משרד הבריאות, אלא די בידיעה כי הפר את חובת הבידוד. ותתווסף הוראה לעניין חובת המשטרה למחוק את המידע בדבר נתוני המיקום שאינם מהווים ראיה בהליך משפטי.