t
הרב בני לאו

כאן עושים סדר עם הרב בני לאו | חלק שני

איך נשיר "מה נשתנה" בלי כל הילדים מסביבנו? ומדוע השיעור "בנפול אויבך אל תשמח" חשוב במיוחד השנה? כאן עושים סדר עם הרב בני לאו לכבוד חג הפסח שנשתנה מכל אלה לפניו - חלק שני
הרב בני לאו
07 באפריל 2020
13:02