#מבודדים

#מבודדים | אמיתי מתמודד עם ההחלמה של "סיוון"

"סיוון"', אותה הכיר אמיתי בעת שהותו במלונית, קיבלה את הבשורה המיוחלת – שלילית. המבודד שלנו מתמודד עם הבדידות שנגזרת מכך
מערכת כאן
12 באפריל 2020
23:24