t
מהגרי עבודה
צילום: פלאש 90

בג"ץ ביטל הוראה המחייבת מהגרי עבודה להפקיד פקדון

השופטים קבעו כי הוראת החוק אינה חוקתית ולכן היא בטלה. השופט סולברג בדעת מיעוט: "אף שיש פגיעה בזכות לקניין של המסתננים, אין להפריז בחומרתה"
תמר אלמוג
23 באפריל 2020
17:16

בג"ץ קיבל הערב (חמישי) חלק מכמה עתירות שהוגשו נגד "חוק הפיקדון" וקבע כי הוראת החוק המחייבת עובדים מסתננים להפקיד חמישית משכרם כפיקדון אשר יוחזר להם רק במועד עזיבתם את הארץ אינה חוקתית ולכן בטלה. ההוראה נועדה לגרום לעזיבתם של מהגרי העבודה את ישראל. 

בית המשפט העליון פסק ברוב דעות (הנשיאה חיות, בהסכמת המשנה לנשיאה מלצר והשופטים הנדל, פוגלמן, עמית וקרא כנגד דעתו החולקת של השופט סולברג) כי ההוראה לנכות חמישית משכרם של עובדים זרים מסתננים אינה חוקתית. זאת, כי רכיב העובד, להבדיל מיתר רכיבי הסדר הפיקדון, "פוגע פגיעה ברורה, מוחשית ומשמעותית בזכות לקניין של עובדים אלו שמשכורתם היא לרוב קניינם היחיד והיא לרוב מתחת לשכר המינימום".

בהקשר זה צויין כי לפי הנתונים שהציגה המדינה התועלת מניכוי "רכיב העובד", קרי יצירת תמריץ לעידוד יציאה מרצון מישראל, היא מוגבלת בהיקפה. זאת, נוכח הירידה במספר המסתננים שעזבו את ישראל מאז שנכנסה הוראת החוק לתוקף, וכן נוכח העובדה שהרוב המכריע של המסתננים שהופקד עבורם פיקדון ועזבו את הארץ עזבו למדינות מערביות, כך שהקשר בין עזיבתם ובין הסדר הפיקדון מוטל בספק. 

בית המשפט קבע כי הפיקדון יתבסס על רכיב המעסיק בלבד (16 אחוזים) ואישר את הפעלת מנגנון "הניכוי המינהלי", לפיו ניתן לנכות סכומים מסוימים מהפרשות המעסיק לפיקדון, ככל שיחול עיכוב ביציאת העובד המסתנן את הארץ ביחס למועד העזיבה שנקבע לו. הסדר זה, כך נקבע, יאפשר להגשים את התכלית העיקרית שבהסדר הפיקדון – יצירת תמריץ כלכלי חיובי ליציאת מסתננים מישראל במועד שנקבע להם, וזאת מבלי לפגוע באופן כה חמור בקניינם. בית המשפט הורה, אפוא, על בטלות רכיב העובד והורה למדינה להשיב לעובדים הזרים המסתננים את הפקדותיהם בגין רכיב זה בתוך 30 ימים מהיום. 

השופט סולברג סבר בדעת מיעוט כי אף שיש פגיעה בזכות לקניין של המסתננים אין להפריז בחומרתה, וכי התועלת החברתית הגלומה בהסדר הפיקדון היא ממשית. בענייננו, כך סבר, אין כל הצדקה לסעד החריג שהתבקש בעתירה – ביטול חקיקה ראשית של הכנסת. 

הארגונים שהגישו את העתירה אמרו אחרי ההחלטה כי "היום נעשה צדק. בג"ץ החליט לבטל את הוראת החוק המנכה 20% משכרם של מבקשי המקלט. שלוש שנים בהן שילמו מבקשי המקלט מחיר כבד על החוק שדחף אותם לעוני כבד ומחסור הסתיימו. חוק שאפשר להתעמר במבקשי מקלט שזכותם לשכר הוגן ולקיום בכבוד נפגעו עמוקות בוטל. חוק זה שנולד בחטא ושכל תכליתו להביא לגירושם של אנשים שביקשו מקלט מפני רדיפה, ושתחת חסותו מעסיקים רבים ניכו כספים מעובדיהם אך לא הפקידו אותם עבורם, ובכך ביצעו גניבה יומיומית, נפסל".

שרת המשפטים לשעבר איילת שקד תקפה את ההחלטה בחריפות, ואמרה: "אם למישהו היה ספק בדבר חשיבותה של הוועדה לבחירת שופטים - כעת זה ברור. בג"ץ פוגע לאורך השנים במדיניות ההגירה שאותה הכתיבה הכנסת. רק פסקת התגברות תשים לזה סוף. צר לי שהממשלה שקמה לא תוכל לעשות זאת".

גם פעילי המחאה של דרום תל אביב שפי פז ודורון אברהמי מתחו ביקורת על ההחלטה: "חוק הפיקדון ממילא לא הופעל מעולם כראוי ושופטי בג"ץ הנאורים כבר כיסחו לו את הצורה. שופטי בג"ץ מתפקדים כבר שנים כתליינים שלנו. מה שבטוח, מבחינתנו בג"ץ הוא בדיחה עצובה ואנחנו כופרים לחלוטין בסמכותו".

שר הפנים לשעבר גדעון סער צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי ההחלטה "היא שגיאה חמורה. היא פוגעת באחד הכלים האפקטיביים האחרונים שנותרו לעידוד יציאת מסתננים מהארץ". הוא הוסיף כי "יחד עם חבריי, יואב קיש ומאי גולן, הגשתי עכשיו הצעת חוק לפסקת התגברות לנושא המסתננים".