שמות הנופלים

19.09.1948 - 31.03.1950

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 2:00-3:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:12