שמות הנופלים

12.06.1967 - 24.10.1969

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 6:00-7:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:18