שמות הנופלים

10.10.1973 - 21.10.1973

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 9:00-10:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:23