שמות הנופלים

04.08.1982 - 02.06.1986

שידור שמות חללי מערכות ישראל 28.04.2020 - 13:00-14:00
מערכת כאן
23 באפריל 2020
20:28