t
-
צילום: משה שי, פלאש 90

שעות של נסיעה, ושהייה בתאים של מטר רבוע: הדוח החמור על תנאי הכליאה הקשים בשב"ס

דוח המבקר: שב"ס לא יוכל לעמוד בתנאים של בג"ץ, חסרים 4,000 מקומות כליאה • בעשרות בתי משפט נאלצים עצורים להמתין לדיונים בתא בגודל של מטר רבוע
רועי ינובסקי
04 במאי 2020
16:00
עודכן ב 16:27

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום (שני) את דוח משרדו ובו הוא חושף ממצאים חמורים על תנאי הכליאה בשירות בתי הסוהר, לפיהם קיימים תנאי מחיה ירודים.

בדוח צוין ששב"ס לא יוכל לעמוד בהנחיות בג"ץ להפחתת הצפיפות בבתי הכלא, שכן רק 50% מאוכלוסיית הכלואים יחיו במרווח של 4.5 מ"ר כפי שקבע בג"ץ, ויש פער של 4,000 מקומות כליאה בין אלה שיהיו בפועל לבין מספר מקומות הכליאה שיידרשו לפי התקן של 4.5 מ"ר.

על פי הדוח ב-12 מתוך 22 בתי משפט כלואים עצורים הממתינים לדיונים בצפיפות של פחות ממטר רבוע אחד לעצור. המצב החמור ביותר נמצא בבתי משפט השלום ירושלים ותל אביב.

עוד עולה כי ליווי עצורים על ידי יחידת נחשון ארוכים מאד וכוללים שהיות במעברים, כשהדיון הממוצע בתיקי מעצרים הוא כשבע דקות. כך הסעת עצור שצריך לעבור מרחק של כמה עשרות קילומטרים נפרסת על פני מרבית שעות היממה והסעת עצור שצריך לעבור מרחק של לא יותר מ-200 קילומטרים נמשכת שלושה ואף ארבעה ימים.

כמו כן כותב אנגלמן בדוח כי נתוני המשטרה על מספר המעצרים כפי שפורסמו בשנתון הסטטיסטי מציגים תמונה חלקית בלבד על היקף השימוש בסמכות מעצר, ושנמצאו ליקויים במימוש זכות ההיוועצות בעורך הדין. נמצא כי בכמעט רבע מהמעצרים שנבדקו - טופס הבקשה הוכן ונשלח אחרי שהעצור נחקר ויש חשש שזכות ההיוועצות הופרה.

הדוח המלא:

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "במהלך השנים האחרונות חלה ירידה משמעותית בכמות המעצרים למול עלייה בכמות המעוכבים - מה שמעיד על שימוש מידתי ומושכל בסמכות המעצר, ועל כך שמדובר בצורך המציאות שעמה מתמודדים שוטרים ולא ביעד ארגוני. סמכות המעצר נתונה לשוטר למימוש תפקידו במאבק בפשיעה ובהגנה על הציבור, ולכן מרבית המעצרים מתבצעים תוך כדי פעילות מבצעית אגב אירוע פלילי.

"משהוחלט על מעצרו של אדם, מבוצעות ללא דיחוי כלל פעולות החקירה הנדרשות לגיבוש תשתית ראייתית, בהתאם לסד הזמנים הקבוע בחוק. תהליכי פיקוח ובקרה עתיים על הנושא מבוצעים בכל הרמות, הן במשטרה והן על ידי בית המשפט, ברמה רוחבית או ביחס לאירוע בודד, ובמידת הצורך מופקים הלקחים המתאימים. נדגיש כי משך הזמן שבו מוחזק עצור במעצר אינו קשור בהכרח לסוג וחומרת העבירה, אלא למורכבות החקירה ולגורמים נוספים. הארכת מעצרו של אדם מתבצעת אך ורק בהתאם לצרכי החקירה ובהתאם לעילות הקבועות בחוק".

מהסניגוריה הציבורית נמסר בתגובה: "הסניגוריה הציבורית מתריעה במשך שנים על שימוש יתר במעצרים על ידי משטרת ישראל, ועל פגיעה קשה בזכויותיהם של חשודים. הדוח החדש של מבקר המדינה, שבחן את הנושא לעומקו, מאשש לחלוטין את טענותינו.

"בשנים האחרונות טענה המשטרה כי קיימת ירידה בהיקף המעצרים. דוח המבקר מצביע כי נתוני המשטרה הינם חלקיים ביותר וכי למעשה ישנם אלפי מעצרים שלא דווח עליהם מדי, שנה ובנוסף חלה עלייה בהיקף העיכובים שמבצעת משטרת ישראל".

משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה: "בעניין שטח המחיה, נציין שכבוד בית המשפט העליון נעתר לבקשת המדינה ודחה את יישום פסק הדין במספר חודשים. הסוגיות הנוגעות לבינוי ותכנון מתקני כליאה כמו גם סוגיות משאביות בתחום זה, לצורך עמידה בפסק הדין נדרשת מעורבות משרדי הממשלה השונים: משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד ביטחון הפנים – שב"ס ומשטרה כאחד, וכן גורמי משרד המשפטים ובראשם היועץ המשפטי לממשלה. אין מדובר במשימה שהוטלה על שב"ס, וכך אף קובע פסק הדין בבג"ץ מפורשות. דוח מבקר המדינה הנוגע להיבטים בהסדרת השימוש במאגרים הביומטרים קיבל את התיחסות הגורמים המקצועיים".