t
ריחן: מוצב המוות

ריחן: מוצב המוות | פרק 2 - מלחמה

בתחילת שנות התשעים לכל מארב באזור סוג'וד או ג'בל רפיע היו קוראים "ביצוע", לביצועים היו מתכוננים לפעמים שבועות ומי שיצא אליהם ידע שיש סיכוי גדול שימצא את עצמו בקרב
איתי אשר
13 במאי 2020
09:33

אני הייתי ממלא את האפוד שלי בכמה שיותר מחסניות ורימונים, מוכן לכל תרחיש. בכיס המדים הייתי מטמין פתק שכתבתי להורים שלי. אם יקרה לי משהו, שתהיה להם איזושהי נחמה.

הפחד היה באוויר, אבל אף אחד לא דיבר עליו. כל היחידות המובחרות של צה"ל ‫היו עולות לרגל לריחן; המוצב היה נקודת יציאה למאות ביצועים באזור סוג'וד, במטרה להתקיל את החוליות של חיזבאללה.

אני זוכר במיוחד ביצוע עם עורב צנחנים במאלב סוג'וד. ארבנו לחיזבאללה שם במשך יומיים, אבל חוץ מההתמודדות עם הקור העז לא קרה שם כלום. אני זוכר את הביצוע הזה כי שנה בדיוק אחרי נהרג שם קצין שיתוף ארטילרי כמוני. גם הוא יצא עם עורב צנחנים למאלב סוג'וד. קראו לו זוהר חלמיש מקיבוץ מעגן מיכאל והייתי בהלוויה שלו. הדבר המצמרר הוא שלביצוע הזה

‫הוא לקח מצלמת וידאו מבלי שידע שהוא עומד לתעד את רגעיו האחרונים.

ריחן: מוצב המוות | צפו בפרק הראשון >>
כאן לבנון | פרויקט מיוחד לרגל ציון 20 שנה ליציאה מלבנון >>

ריחן: מוצב המוות | צפו בפרק השני >>