t
האזרח גואטה | סופארם יקר
צילום מסך

האזרח גואטה | לקוחות שבויים

מדוע המוצרים ברשתות הפארם הישראליות יקרים כל כך? יגאל גואטה יוצא מסע אחר החברות שמעדיפות לשלוט בשוק ללא תחרות
מערכת כאן
27 במאי 2020
20:00