האזרח גואטה | מחוץ לרצף

האזרח גואטה | מחוץ לרצף

האזרח גוואטה בפרק הזה בעקבות חברות הביטוח שמסרבות לבטח ילדים על הרצף האוטיסטי
מערכת כאן
03 ביוני 2020
20:15