שטח הפקר: היישובים הבדואים והיהודיים במאבקי כוחות

תקיפות מול הזנחה: היישובים הבדואים והיהודיים במאבקי כוחות

רק 500 מטרים מפרידים בין עומר היהודית לתל שבע הבדואית. התושבים בעומר סובלים מגנבות ותקיפות על בסיס יומי, אבל במקביל ההזנחה בתל שבע זועקת לשמיים
אמיר גרא
12 ביוני 2020
22:17