t
-
אי-פי

לקראת עימות עם המורים? גלנט: שנת הלימודים תוארך

גלנט לא שולל פנייה לבית הדין אם ארגון המורים ישבית את הלימודים בכיתות י'. בארגון תכננו לסיים את השנה בסוף השבוע • ההכנה לבגרויות לתלמידי כיתות יא'-יב' תתקיים בין התאריכים: 22 ביוני ל-27 ביולי • בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים הלימודים יסתיימו ב-13 ביולי
אוריה אלקיים
14 ביוני 2020
18:17
עודכן ב 19:00

ברקע המשבר מול ארגון המורים, שר החינוך יואב גלנט הודיע היום (ראשון) כי שנת הלימודים לתלמידי כיתות ז'-י' תסתיים ב-1 ביולי. השר ציין כי הוא לא שולל פנייה לבית הדין אם ארגון המורים - שתכנן לסיים את השנה בסוף השבוע - ישבית את הלימודים בכיתות י'. עוד הוחלט כי ההכנה לבגרויות לתלמידי כיתות יא'-יב' תתקיים בין התאריכים: 22 ביוני ל-27 ביולי. 

בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים הלימודים יסתיימו ב-13 ביולי. ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ד' ימשיכו את לימודים במסגרת של "בתי הספר של החופש הגדול", שתתקיים מ-14 ביולי עד ל-6 באוגוסט. עוד נקבע בסיכום עם משרד האוצר כי שעת למידה מרחוק תהיה שוות ערך כספית ולימודית ללמידה פיזית בכיתה. 

בארגון המורים כאמור, תכננו לצאת לחופש בסוף השבוע. אם אכן ייצאו, הסתדרות המורים איימה שלא תאריך את שנת הלימודים בתשעה ימים, כפי שסוכם באפריל. בהסתדרות הגיבו להודעתו של שר החינוך: "עמדתנו לא השתנתה. ההסכם שעליו חתמנו עם המדינה מקבע את עיקרון השוויון בין כלל עובדי ההוראה. כפי שכבר ציינו בעבר, אם המדינה לא תכבד את עיקרון השוויון, הרי שבהתאם להסכם, מועד סיום שנת הלימודים בחטיבות הביניים יהיה ב-19 ביוני, בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים ב-30 ביוני".

ארגון המורים: המצב הרצוי – לא לאלץ איש להגיע לבית הספר 

מארגון המורים נמסר בתגובה: "שנת הלימודים מסתיימת ב־19 ביוני. תלמידי כיתות י' סיימו את מלוא החומר הפדגוגי כפי שהורה מנכ״ל משרד החינוך ותלמידי כיתות י' לא הפסידו ולו יום לימודים אחד. נציין עוד כי בכל מקרה מדי שנה לא מתבצעת למידה בבתי הספר בסוף השנה וזו מנוצלת לטובת טקסי ואירועי הסיום, שהתבטלו בגלל מגיפת הקורונה.

"מעבר לכך, הסעיף שבו מזכ"לית הסתדרות המורים התנתה את הסכמתה לכך שמורי החינוך היסודי יאריכו את שנת הלימודים ויקצרו את החופש הגדול בכך שגם תלמידי כיתות י' יקצרו את החופש הגדול שלהם הזוי. מדוע? מה הקשר בין כיתות י' לכיתות א'? ממילא חוק חינוך חובה לא חל בתקופה הזו, אין חובה לאף תלמיד להגיע לבית הספר, אין חובה על אף הורה לשלוח את ילדיו, להיפך – מדי יום נדבקים עשרות תלמידים ומורים במגיפה והמצב הרצוי הוא שלא לאלץ איש להגיע לבית הספר".

"בנוסף – ימי החופשה הם ימים המשולמים לעובדי ההוראה בגין עבודתם בשנת הלימודים שקדמה לחופשת הקיץ כאשר כל מורה מקבל תשלום רק בחלק יחסי לימי העבודה שביצע במהלך השנה כך שלא ניתן לאלץ את מורי כיתות י לעבוד בימי חופשה אשר עבורם הוא כבר עבד. אין מקור משפטי לקיצור החופש הגדול, באתר משרד החינוך קבוע לוח החופשות וגם היום קבוע ששנהל מסתיימת ב 19.6 מכך מכאן שאין מקור משפטי להמשיך לפקוד את ביהס ולאלץ את מורי כיתות י ללמד עוד 9 ימים בוודאי כאשר אין יותר שום חומר פדגוגי רלבנטי, גם לא לגישתו של משרד החינוך.

"נפגשנו גם עם מועצת התלמידים הארצית שהביעה תרעומת על כך שתלמידי כיתות י' נדרשים לקצר את החופש הגדול. מה 'צו השעה' במקרה הזה? אין שום חומר שהוחסר השנה מאף תלמיד, אין שום חומר ללמד. המערכת מבזבזת כספים להשאיר את שערי בית הספר פתוחים רק על מנת לשרת סעיף לא חוקי בהסכם מביך שעשה משרד האוצר על גב מורי ישראל".

סביב מתווה הארכת שנת הלימודים התקיימו ויכוחים רבים. בסוף חודש מאי הודיע מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב כי תלמידי כיתות ז'-י' ילמדו תשעה ימים נוספים על חשבון החופש הגדול. יו"ר ארגון המורים רן ארז ציין כי "אין כל הסכם שמוסיף אפילו יום לשנת הלימודים".