ירושלמים | ג'ימי, הסקייטר האחרון של ירושלים

"דוד המלך יצא מלך, לפני אלפי שנים בנה לנו ספוט" - הסקייטר האחרון עוד מסתובב בבירה
מערכת כאן
05 בספטמבר 2016
16:05