שאול אמסטרדמסקי

רוצים לשפץ את הבית בחינם ולא יודעים איך לבקש?

לשכת רה"מ מציגה: הסעיף הקטן שמחביא בקשה צנועה מהמדינה - צ'ק פתוח לשדרוגים במעון הפרטי
משחקי הכיס
22 ביוני 2020
18:42

אתמול מנכ"ל משרד ראש הממשלה הגיש בקשה לוועדת כספים שהיא כאילו נוגעת לראש הממשלה החלופי -להשוות את התנאים של ראש הממשלה החלופי לאלה של ראש הממשלה. כאילו. על הדרך יש משפט: "מוצעים עדכונים נוספים להחלטה", כאילו משהו קטן וקוסמטי. שום דבר בזה לא קטן ולא קוסמטי. הם מבקשים שגם במעון הפרטי של ראש הממשלה, שבמקרה הזה נמצא בקיסריה, התנאים יושוו למעון הרשמי בירושלים. זה אומר שגם במעון הפרטי בקיסריה יהיה צוות עובדים, והוצאות כלכלה של ראש הממשלה ומי שמתגורר איתו והוצאות אירוח וכולי וכולי.

עכשיו, ראש הממשלה הוא ראש הממשלה בכל מקום. כשהוא במעון הרשמי וכשהוא במעון הפרטי, ואני יכול להבין את זה. מה שאני פחות מבין, הם כותבים ככה: "המדינה תכסה במעון הפרטי הוצאות שכרוכות באחזקת המעון ובתחזוקתו, "למעט הוצאות שיש בהן כדי להעלות את ערכו של הנכס באופן ניכר".

יש דוגמה - שיפור הדורש היתר בנייה. כלומר, לשכת ראש הממשלה באה ואמרה: תקשיבו, אם אנחנו רוצים לבנות פה אגפים חדשים, זה לא על חשבון משלם המיסים. אבל כל הדברים עד לשם, זה כן. לפי הנוהל הקיים, זה שלשכת ראש הממשלה רוצה לתקן, כתוב במפורש: "לא ישולמו הוצאות שיש בהן  השבחה של הנכס". וסביב המשפט הקטן הזה בשנים האחרונות היו עשרות דיונים במשרד ראש הממשלה של פקידים בכירים, שבדקו עם זכוכית מגדלת כל בקשה ובקשה שיצאה ממשפחת ראש הממשלה, והיו המון כאלה.

עכשיו באה לשכת ראש הממשלה ואומרת: לא צריך את הנוהל הישן. תנו לנו הכול, בלי גבול, יהיה אחלה. הדבר הזה מונח על שולחנה של ועדת הכספים. אם הכנסת חושבת שמשלם המיסים צריך לממן את הבית הפרטי של ראש הממשלה והמשפחה שלו, במקרה הזה בקיסריה, עם כל ההוצאות והכול, ואללה, אפשר לנהל על זה דיון. אני לא חושב שצריך, אבל זה דיון לגיטימי. אבל שימו לזה גבול. קחו 200,000 שקל בשנה, קחו 250,000 שקל בשנה, ותעשו איתם מה שאתם רוצים. אבל מעבר לזה, זהו.

משלם המיסים לא ישתתף יותר כי יש לכם גם מעון רשמי בירושלים שבו אתם מקבלים מה שאתם רוצים. במשק יש היום כמעט מיליון מובטלים, אנשים לא יודעים איך לסגור את החודש. זה לא סביר שראש ממשלת ישראל יבקש בקשות כאלה.