t
בני גנץ
צילום: פלאש 90

הממד החמישי: המשטרה מעבירה את התיק לגוף חקירה אחר

זאת לנוכח מעורבותם של גורמי משטרה בפרשה
תמר אלמוג
07 ביולי 2020
19:01

פרשת המימד החמישי: משטרת ישראל ביקשה להעביר את תיק החקירה לידי גוף חקירה אחר, וזאת נוכח מעורבותם של גורמי משטרה בפרשה, גם אם אינם חשודים בשלב זה. יודגש כי תיק החקירה לא נסגר.

המדובר בפרשה במסגרתה חברת סייבר שבראשה עמד ראש הממשלה החליפי בני גנץ התקשרה עם המשטרה בפרויקט בהיקף של ארבעה מיליון שקלים, עם אופציה להתקשרות בהיקף של 50 מיליון שקלים, בלי מכרז. מבקר המדינה הקודם יוסף שפירא מתח ביקורת על ההתקשרות לאחר שגילה שהחברה הציגה נתונים לא נכונים בעת שהתקשרה עם המשטרה בנוגע לניסיון של החברה בשוק ופרויקטים קודמים.