t
תקומה | פרק 14
צילום מסך

תקומה | פרק 14

"אתחלתא דגאולה" - התנחלויות "גוש אמונים" (1967–1984) הפרק עוסק בתולדותיה של תנועת "גוש אמונים" - הפריצה הדרמתית של התנועה לזירה הציבורית מתחוללת בתקופה שאחרי מלחמת יום הכיפורים. "הגוש", שמנהיגיו באים ממדרשו של הרב קוק, מוביל את מעשה ההתנחלות בשומרון בהתלהבות משיחית ובמסירות נפש, אך אינו מצליח לסחוף אחריו המונים. העובדות שנקבעות בשטח - ההתנחלויות - עתידות להקשות על פתרון הבעיה הפלסטינית
מערכת כאן
26 ביולי 2020
08:30