t
עדויות לנתיב יציאת האדם המודרני מאפריקה בדימונה

עדויות בדימונה: כך היגר האדם המודרני מאפריקה

בחפירות ארכיאולוגיות התגלה אתר סיתות צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה. האתר שנחשף הוא אתר קטן, שאליו הגיעו, ככל הנראה, בני האדם, בעקבות שפע של אבן צור טבעית. במחקר מתחקים אחר טכנולוגיית הסיתות כדי להבין את נתיבי ההגירה של האדם המודרני מאפריקה לפני כמאה אלף שנה
שרון עידן
04 באוגוסט 2020
11:24

בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות סמוך לדימונה, לקראת הקמת שדה סולארי, התגלה לאחרונה אתר סיתות צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה, תקופה פרה-היסטורית שמתוארכת לבין 250 ל-50 אלף שנה לפני זמננו. האתר שנחשף הוא אתר קטן, שאליו הגיעו, ככל הנראה, בני האדם, בעקבות שפע של אבן צור טבעית, שממנה בחרו לסתת את הכלים שלהם. 

ייחודו של האתר מצוי בטכנולוגיית סיתות הצור שנמצאה בו, המכונה "לבלואה נובי". טכנולוגיה זו, מקורה באפריקה, ובמחקר מתחקים אחריה כדי להבין את נתיבי ההגירה של האדם המודרני מאפריקה לפני כמאה אלף שנה.

לדברי מנהלות החפירה, טליה אבולעפיה ומיה אורון מרשות העתיקות, מדובר בעדות הראשונה לתעשיית כלי הצור המכונה "נובית" בחפירה ארכיאולוגית בארץ. בעשור האחרון התגלו בחצי האי ערב לא מעט אתרים נוביים. עובדה זו, הובילה חוקרים רבים לטעון שהיציאה של האדם המודרני מאפריקה נעשתה דרך חצי האי ערב. האתר בדימונה מייצג, ככל הנראה, את החדירה הצפונית ביותר של תעשיית כלי הצור הנובים משם, ובכך מסתמן נתיב ההגירה: מאפריקה אל סעודיה ומשם ככל הנראה אל הנגב".

תגיות:
דימונה