-
-

הגירעון בתקציב המדינה זינק בסוף חודש יולי ל-7.2%

הרקע לזינוק הגירעון: ירידה של 20 מיליון בהכנסות המדינה ממסים
ליאל קייזר
05 באוגוסט 2020
18:29

הגירעון בתקציב המדינה זינק בסוף חודש יולי ל-7.2% במצטבר ב-12 החודשים האחרונים בעקבות משבר קורונה - מדובר בעלייה של 0.8% ביחס לסוף חודש יוני (אז היה 6.4%). הרקע לזינוק בגירעון הוא ירידה של 20 מיליארד שקלים בהכנסות המדינה ממיסים בעקבות המשבר הכלכלי ו-13 מיליארד בהכנסות המדינה מהפרשות הביטוח הלאומי ועלייה של 22.6 מיליארד שקלים בהוצאות המדינה לצורך ההתמודדות עם המשבר. עד כה הוצאו 56.9 מיליארד שקלים לצורך יישום התוכנית הכלכלית, מדובר ב42% מהסכום שהוקצה לטובת התוכנית.