בנק הפועלים
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ברקע משבר קורונה: בנק הפועלים - ירידה של כ-85% ברווחי הרבעון השני

ההפסדים נבעו מהפסדי אשראי בגובה של יותר ממיליארד שקלים, כשמתחילת השנה הפסדי האשראי כפולים. הבנק נערך להפסדי אשראי עתידיים. למרות המשבר: עלייה של 5.1% במתן אשראי לדיור וגידול בפיקדונות הקמעונאיים
ליאל קייזר
13 באוגוסט 2020
08:45

בנק הפועלים פירסם הבוקר (חמישי) את דוח הרבעון השני של 2020 ממנו עלה כי רווחי הבנק קטנו בכ-85%. הדוח מתייחס לנתוני הרבעון השני של 2020 ביחס לשנה שעברה, כאשר הבנק מסכם את הרבעון השני ברווח נקי של 133 מיליון שקלים בלבד. 

תוצאות הרבעון הושפעו מהוצאות להפסדי אשראי בגובה של כ-1.13 מיליארד שקלים, כאשר עיקר הוצאות הבנק נובעות מההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי על רקע התמשכות מגיפת קורונה. הוצאה זו הסתכמה ברבעון השני ב-806 מיליון שקלים. כלל הוצאות הקבוצה עמדו על 1,128 מיליון שקלים. כמו כן, הבנק נערך לבנות עתודה להפסדי אשראי אפשריים בעתיד.

יחד עם זאת, הבנק מציג צמיחה באשראי לדיור - במהלך הרבעון השני הגדיל את האשראי לדיור בהיקף של 1.84 מיליארד שקלים. תיק האשראי לדיור בישראל של הבנק הסתכם ברבעון השני ב-93.9 מיליארד שקלים לעומת 89.3 מיליארד שקלים בסוף שנת 2019 - עלייה בשיעור של 5.1%.

ברבעון השני של שנת 2019 הרווח הנקי של הבנק עמד על 871 מיליון שקלים - ירידה של 84.7% ושיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השני של 2020 על 1.4% בהשוואה ל-9.3% ברבעון המקביל.

לגבי תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2020 צויין כי ההוצאות להפסדי אשראי במחצית הסתכמו ב- 1,937 מיליון שקלים והרווח הנקי מפעילות נמשכת עמד על 434 מיליון שקלים ושיעור התשואה להון על הרווח הנקי מפעילות נמשכת עמד במחצית הראשונה על 2.3%.

לצד זאת, הבנק מציג גידול בפיקדונות הקמעונאיים שהסתכמו ברבעון השני ב-263.4 מיליארד שקלים בהשוואה ל-234.7 מיליארד שקלים בסוף שנת 2019 - עלייה בשיעור של 12.2%; וקיטון בהוצאות התפעוליות ואחרות שהסתכמו ברבעון השני של שנת 2020 ב-1,826 מיליון שקלים בהשוואה ל-1,992 מיליון שקלים ברבעון המקביל - ירידה בשיעור של 8.3%.

במהלך הרבעון השני הבנק המשיך לשמור על הון ונזילות גבוהים - ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני ב-38 מיליארד שקלים בהשוואה ל-38.2 מיליארד שקלים בסוף שנת 2019, יחס כיסוי הנזילות עמד בסוף הרבעון השני של שנת 2020 על 131% בהשוואה ל-127% ברבעון המקביל אשתקד. כאשר הבנק ממשיך לשמור על יחס הון עצמי רובד 1 בגובה של 11.23% - הגבוה מיחס ההון העצמי המזערי הנדרש על ידי בנק ישראל.