t
נדב אמבון

כאן מסבירים | למה מלחמות כבר לא קורות בחורף?

מתוך 224 מבצעים של צה"ל (כאלה שאנחנו יודעים עליהם) רק 59 קרו בחורף. גם בהיסטוריה העולמית המצב דומה - צבאות מעדיפים להילחם בקיץ. למה? הסיבה העיקרית היא כמובן מזג האוויר, אבל לא רק
נדב אמבון
30 באוגוסט 2020
11:20