עודד הרוש

כאן דעה | בעקבות סלאח: עודד הרוש דורש לפתוח את הפרוטוקולים

בפורטוקולים של "סלאח פה זה ארץ ישראל" נחשפת גם החלוציות של מפריחי השממה המרוקאים בדימונה. עודד הרוש מקווה שעוד עדויות יגיעו - עד שייבנה הסיפור הציוני השלם
עודד הרוש
26 במרץ 2018
12:14