t
הפגנות בבחריין

"לתלות את מלך בחריין": הפגנות לצד ברכות על ההסכם עם ישראל

בזמן שרוב הקולות הנשמעים מברכים על ההסכם עם בחריין גם אצלנו וגם מעבר לים, באופוזיציה הבחריינית מנצלים את ההסכם כדי לנגח את השלטון, וטוענים כי הוא נטש את הפלסטינים ובחר בישראל
רועי קייס
13 בספטמבר 2020
00:00