t
ענת קורול-גורדון - תעלומות

תעלומות | איך ציור שוכן 69 שנה בכנסת בלי שיודעים עליו כלום?

"יהודים מתפללים בבית כנסת ביום הכיפורים ו...זהו". ממשלות נופלות, ח"כים מתחלפים, אבל בכנסת ישראל יש דבר אחד שלא זז כבר שנים - ציור אחד שאיש לא יודע מי צייר. עד שענת קורול-גורדון נכנסה לתמונה
ענת קורול-גורדון
24 בספטמבר 2020
13:46