עמוד האש - פרק 8
עמוד האש - פרק 8

עמוד האש - פרק 8

מאורעות ומרד. בשנת 1936 מכריזים הערבים על שביתה כללית, ופותחים בהתקפות רצחניות על יהודים. אלה "מאורעות תרצ"ו" (או "המרד הערבי" 1936). בריטניה ממליצה על חלוקת הארץ לשתי מדינות, ערבית ויהודית
מערכת כאן
17 בנובמבר 2020
16:45