-
צילומים: פלאש 90

כיתות התגבור בחינוך הדתי מקבל יותר, אבל התוצאות ניכרות דווקא בחברה הערבית

בחינוך הממלכתי-דתי לא נמצאה השפעה לתוכנית מב"ר, על אף שהוא מתוקצב יותר
לירן כוג'הינוף
14 באוקטובר 2020
15:06

משרד החינוך משקיע יותר בתלמידים החלשים בחינוך הממלכתי-דתי - אבל דווקא התוצאות בחברה הערבית טובות יותר, כך קובע מחקר שערך בנק ישראל ופורסם היום (רביעי). המחקר מגלה שהפעלת כיתות התגבור בתוכנית מב"ר (מסלול בגרות רגיל) בחטיבות ותיכונים אפקטיביות לתלמידים ולמשק, אך הפערים בין התלמידים דוברי העברית לדברי דוברי הערבית ניכרים גם כאן.

מטרתה של תוכנית מב"ר היא להעלות את שיעורי הזכאות לבגרות ולצמצם נשירה באמצעות כיתות קטנות ויחס אישי. על פי המחקר, התוכנית הוקצתה באופן לא-שוויוני בין זרמי החינוך והמגזרים השונים. המגזר הערבי סבל מהקצאת חסר, בעוד החינוך הממלכתי-דתי זכה להקצאת יתר. עם זאת, בחברה העברית נרשמה ההשפעה הגדולה ביותר, ואילו בזרם החינוך הממלכתי-דתי לא נמצאה השפעה לתוכנית. השפעה נמוכה נרשמה בקרב דוברי העברית.

לפי המחקר, השתתפות בכיתת מב"ר מובילה לצמצום שיעור הנשירה מהתיכון ב-40% ולעלייה בשיעור הזכאות לבגרות ב-7.5% בממוצע. בקרב תלמידים דוברי ערבית, שיעור צמצום הנשירה מהתיכון עומד על 70% והעלייה בשיעור הזכאות לבגרות עומדת על 20%.

בבנק ישראל מעריכים כי עלות הפעלת כיתות מב"ר היא כ-350 מיליוני שקלים לשנתון. במחקר נמצא כי משתלם למדינה להשקיע כסף בהפעלת כיתות מב"ר מכיון שהתועלת הכלכלית גדולה יותר. זאת משום שהתועלת מהגדלת כושר ההשתכרות של התלמידים המשתתפים בתוכנית, באה לידי ביטוי בהפחתת עלויות רווחה, בריאות ופשיעה. עלות זו מוערכת ב-825-300 מיליוני שקלים והיא מבטאת שיפור הישגים של כ-1,500-1,000 תלמידים בשנתון. לדבריהם, פתיחת כיתה כזו מביאה לשיפור בממוצע הבגרות הבית-ספרי, אך ייתכן והדבר נובע מהוצאת התלמידים החלשים מהכיתות הרגילות.