t
בייבי זום: החששות שמלווים היריון בימי קורונה

בייבי זום: החששות שמלווים היריון בימי קורונה

אמנם הקורונה לא הביאה לבייבי בום, אבל יש מי שצפויות ללדת בעיצומה של המגפה. שתי נשים צעירות משתפות בחרדות ובהתרגשות שהצטרפו להיריון הראשון
אמיר גרא
16 באוקטובר 2020
22:41