שעת נעילה

שעת נעילה | פרק 3

כשהסורים במחילות מוצב החרמון, יואב ואבינועם מחליטים לנטוש את ההר. דפנה הקצינה מפרה פקודה וחוזרת אל התופת. הטנקיסטים מבינים שמפקדם מעורער נפשית. חיפושיו של כוכב הטלוויזיה מובילים לעקבות בנו
מערכת כאן
26 באוקטובר 2020
21:26