מבקר המדינה
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מבקר המדינה: לא נמצא פתרון לשפר את מצבם הכלכלי של ניצולי השואה

דוח המבקר מצביע על עליה במספר ניצולי השואה הזקוקים להבטחת הכנסה • רק 70% מהזכאים קיבלו מענק מס הכנסה שלילי, ואילו השכבות החלשות לא מודעות כלל למענק • המבקר מתח ביקורת על התנהלות האוצר במיסוי "הרווחים הכלואים" של חברות הארנק • המדינה לא מסדירה את סוגיית הביטוחים העודפים
ליאל קייזר ונופר משה
19 באוקטובר 2020
15:59

מספר ניצולי השואה הזקוקים להבטחת הכנסה עלה מ-67% בשנת 2017 ל-70% בשנת 2019, כך עולה מדוח מבקר המדינה שמתפרסם היום (שני). מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, קובע כי על אף דו"ח הביקורת הקשה בשנת 2017, מעט מאוד תיקונים נעשו. לדבריו, משרד האוצר והרשות לזכויות ניצולי השואה טרם מצאו פתרון לשפר את מצבם הכלכלי של ניצולי השואה. 

לדוח מבקר המדינה על מוכנות צה"ל לאיום כימי וביולוגי

לדוח מבקר המדינה על מצב ניצולי השואה ונושאי כלכלה

הדוח הוא דוח המשך לדוח קודם. ביקורת האחרונה קבע המבקר כי יש צורך בביצוע סקר על צורכיהם של הניצולים. מהדוח הנוכחי עולה כי על אף שברשות הוציאו 13 מיליון שקלים על סקר כזה ועוד ארבעה מיליון שקלים על כוח אדם לרשות, הסקר הקיף רק 22% מהניצולים ונפגעי ההתנכלויות. 

עוד כותב אנגלמן כי על אף שבביקורת הקודמת עלה הצורך לסייע בהנגשת דירות של ניצולים, הדבר לא נעשה. לא ניתנה תוספת לניצולים שלחמו בנאצים כפי שנכתב בדוח הקודם, הוועדה הבין-משרדית שאמורה לעסוק בנושאים הקשורים לניצולים כלל לא נפגשת בעקביות ולא ברור האם יהיה המשך לפעילותה. המבקר מציין עוד כי רק 30% מהתקציב שהוקצה למשרד הרווחה לסיוע לניצולים בגובה 30 מיליון שקלים - נוצל. 

רק 70% מהזכאים זכו במס הכנסה שלילי

הדוח עוסק בשורת נושאים כלכליים וחברתיים. בין השאר דן בו המבקר בסוגיית מס ההכנסה השלילי. המבקר מצא כי שיעור המיצוי של מענק מס הכנסה שלילי עמד ב-2018 על כ-70% בלבד מן הזכאים, זאת בין השאר משום שהפצתם של עלוני הסברה בעניין הופסקה. מבקר המדינה קבע כי על רשות המיסים לפעול להגברת מיצוי הזכות למענק על ידי הזכאים לו. אנשים עם מוגבלויות מתקשים למצות את זכאותם למענק באופן עצמאי והדבר חמור בשל היעדרו של גורם האחראי לסייע להם במיצוי זכאותם. המבקר קבע כי הטיפול בפניות הציבור בעניין מענק העבודה אינו מיטבי ונמשך זמן רב.

חוסר אחידות בפוליסות ביטוח הבריאות גורם לתופעה של ביטוח כפול 

המבקר בחן בין השאר את אסדרת שוק ביטוחי הבריאות המסחריים. המבקר כותב כי חוסר האחידות בפוליסות ביטוח הבריאות שמוכרות החברות השונות מקשה על הציבור בהבחנה בין ביטוח נוסף שיכול להיטיב עם הלקוח, לבין ביטוח שהוא למעשה ביטוח כפול אשר אינו תורם למבוטח ורק משית עליו עלויות נוספות.

לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שמפקחת על חברות הביטוח אין די מידע על היקף תופעת כפל הביטוח והחפיפה בין הפוליסות השונות והיא אינה מבצעת די ניתוחים מהותיים בעניין. שיעור ההחזר למבוטחים בפוליסות הביטוח הקבוצתיות גבוה ביותר מפי שניים משיעור ההחזר למבוטחים בפוליסות פרט - ואולם רשות שוק ההון לא ערכה בחינה של הגורמים לפער הגדול בתחום בין היקף התשלומים שמקבלים המבוטחים בסוגי הפוליסות השונות. רשות שוק ההון לא הסדירה את מעמדם של סוכני הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות, חרף העובדה שכמה ועדות ציבוריות הצביעו על כשלים בעבודתם וחשש לניגוד עניינים מובנה בין הלקוחות לבין סוכני הביטוח שמקבלים הטבות בתמורה לעמידה ביעדי מכירות.