מבקר המדינה

דוח מבקר המדינה: ביקורת על מוכנות צה"ל לאיום של נשק כימי וביולוגי

המבקר אנגלמן קובע כי זרוע היבשה לא שומרת על כשירות, גדודי אב"כ לא מתאמנים כנדרש: "טרם נעשו התאמות בגדודי האב"כ לשינויים שחלו בנושא" • צה"ל: לומדים את ממצאי הדו"ח והתחלנו לתקן את הליקויים, כשירות המערכות הייעודיות עלו בצורה ניכרת
משה שטיינמץ
19 באוקטובר 2020
15:59

מבקר המדינה מותח ביקורת על מוכנותו של צה"ל לאיום של נשק כימי וביולוגי, באימונים ובציוד מתאים. המבקר, מתניהו אנגלמן, כותב כי "נמצאו פערים בשילוב האיום הכימי באימונים בכוחות היבשה, בסדיר ובמילואים".

נוסף על כך קובע המבקר כי שינויים בתמונת האיומים הבלתי קונבנציונליים על ישראל לא באו לידי ביטוי בהכנות הצבא: "טרם נעשו התאמות בגדודי האב"כ לשינויים שחלו בנושא", כותב המבקר. חלק עיקרי בביקורת מוקדש לנושא הציוד הצבאי הרלוונטי, כשלפי המבקר אספקת הציוד בצה"ל אינה מתנהלת בראייה כוללת כנדרש וכן קיימים פערים בציוד ללוחמים, למשל העובדה ש"זה כמה שנים, ולכל הפחות משנת 2017 , לא מונפקים משקפי אב"כ לחיילים המרכיבים משקפי ראייה".

לדוח מבקר המדינה על מצב ניצולי השואה ונושאי כלכלה

לדוח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות, התאגידים הממשלתיים, תחבורה וסביבה

תגובת צה"ל: "צה"ל מודה למבקר המדינה על ביצוע ביקורת מעמיקה בנושא חיוני זה. צה"ל לומד את ממצאי הדוח, וכבר החל לתקן את הליקויים לאחר קבלת טיוטת הדוח, הן במטה והן בשטח.

"בנושא שילוב האיום הכימי באימוני יחידות השדה - זרוע היבשה תבצע בקרה על אופן שיפור המוכנות של היחידות הלוחמות, בסדיר ובמילואים. נוסף על כך, אגף המבצעים עדכן והפיץ פקודה המגדירה מענה לפעילות חבלנית עוינת משולבת בחומרי לחימה כימיים בגבולות. זרוע היבשה תבצע בקרה על הכשירות המבצעית של האוגדות כפי שמנחה הפקודה. סוגיית האחריות על משק הציוד הביולוגי כימי תסוכם במסגרת עבודת מטה אותה הנחה סגן הרמטכ"ל לבצע עד קיץ 2021.

"בהתייחס לממצאים המועלים בדוח בנושא משקפי אב"כ למרכיבי משקפיים - הממצאים נכונים וצה"ל החל בתיקונם. במהלך 2018-2019 חודש מכרז אביזרי ראייה בין צה"ל לספק אזרחי, אולם המכרז לא כלל משקפי אב"כ. לנוכח זאת, החלה עבודת מטה לעדכון המכרז והוספת ניפוק משקפי אב"כ, ובכך יינתן מענה לפער.

"צה"ל העלה במידה ניכרת את כשירות המערכות הייעודיות - אמצעי הטיהור המרכזי של גדודי האב"כ הנמנים עם גדודי הסיוע הקרבי ביבשה. בניגוד לעולה בדוח, בכל הפיקודים המרחביים ישנן פקודות המגדירות את האיום הכימי, כוחות הכוננות, לוחות הזמנים והמשימות והם פועלים בהתאם לפקודות אלה".