t
.

מה קורה בשטחים החקלאיים בפריפריה בזמן הקורונה ואיך התמודדו בחברה הערבית עם הנגיף?

מיכל רשף בוחנת איך גייסו את עקרונות האיסלאם כדי להציל חיים • עקיבא נוביק על העלייה בהיקף הפשיעה החקלאית בתקופה האחרונה, עם מי שנותרו לסייע לחקלאים להגן על התוצרת – אנשי ארגון "השומר החדש" | "עוד יום": הסכת אקטואליה חדש
עוד יום
23 באוקטובר 2020
10:37

השבוע ב"עוד יום" - הסכת האקטואליה החדש בהגשת מיכל רשף ועקיבא נוביק: 

גן עדן לפושעים | עקיבא נוביק מראיין את יואל זילברמן

מה קורה בשטחים החקלאיים בפריפריה בזמן שהמשטרה עסוקה בעיקר באכיפת הגבלות הקורונה? עקיבא נוביק על העלייה בהיקף הפשיעה החקלאית בתקופה האחרונה, עם מי שנותרו כמעט לבדם לסייע לחקלאים להגן על התוצרת שלהם – אנשי ארגון "השומר החדש". משתתף: יואל זילברמן

ונשמרתם לנפשותיכם – הגרסה הערבית 

איך הצליחה החברה הערבית בישראל להילחם בקורונה? ומה היה תפקידם של מנהיגי הדת? מיכל רשף בוחנת עם פרשננו לענייני החברה הערבית ועם אימאם מסגד, שהוא גם רופא – איך גייסו את עקרונות האיסלאם כדי להציל חיים. משתתפים: ד"ר מהדי זחאלקה, ערן זינגר 

אהבתם את ההסכת החדש שלנו - הנה כל הפרקים של "עוד יום"