שירות התעסוקה
צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

הנפגעים העיקריים של הסגר השני: חצי מדורשי העבודה החדשים באוקטובר - צעירים עד גיל 34

מנתונים של שירות התעסוקה עלה כי באוקטובר נרשמה ירידה משמעותית במספר דורשי העבודה לעומת ספטמבר. שיעור החוזרים לעבודה עמד על 13.3% בלבד. שיעורי שיא של דורשי עבודה יהודים לא-חרדים בספטמבר ובאוקטובר
ליאל קייזר
15 בנובמבר 2020
16:00

מנתונים שפרסם היום (ראשון) שירות התעסוקה עלה כי במהלך אוקטובר נרשמה ירידה משמעותית במספר דורשי העבודה לעומת חודש ספטמבר, שבו החל הסגר השני. כ-108 אלף דורשי עבודה חדשים נרשמו באוקטובר לעומת כ-250 באוקטובר. 

עוד עלה מהנתונים כי מבין דורשי העבודה החדשים באוקטובר - 52.6% צעירים עד גיל 34, מתוכם, שיעור הצעירים עד גיל 24 בקרב המובטלים החדשים עמד בחודש שעבר על 21.9%. שיעור החוזרים לעבודה עמד על 13.3% בלבד. 

הנתונים העלו כי קבוצת האוכלוסייה שנפגעה באופן הבולט ביותר בסגר השני הייתה היהודים הלא-חרדים, עם שיעורי שיא של 78.9% מבין הנרשמים כדורשי עבודה בספטמבר ו-74% באוקטובר. לעומת זאת, שיעור הנרשמים מהאוכלוסיות החרדית והערבית היה נמוך בסגר השני לעומת הסגר הראשון.

בניגוד לחודש השני של הסגר הראשון, אפריל, שבו היה שיעור הנרשמים כדורשי עבודה מהאוכלוסייה הערבית גבוה במיוחד 24.3%, באוקטובר עמד שיעור הנרשמים הערבים על 19.2% - נמוך אף משיעור הערבים בגילאי העבודה. בשירות התעסוקה ציינו כי נתונים אלה מחזקים את ההערכה כי הגל השני מאופיין ברישום קבוצות אוכלוסייה חזקות יותר ביחס לנרשמים בגל הראשון.