t
מתוך "לבנון"

לבנון | הצצה לפרק 2 - הגילוי המפתיע במחנה הפליטים הפלסטיני

טיהור מחנה הפליטים הפלסטיני רשידיה מלוחמי אש"ף מפגיש את החייל הישראלי עם דילמות מוסריות וסיטואציות סוריאליסטיות. מוטי בודק, קצין צנחנים, נאלץ להחליט איך לפעול כשהוא נכנס לבתים אזרחיים שבתוכם בונקרים צבאיים. לפתע, מאחד הבתים הוא שומע עברית ומגלה שבין הפליטים יש אישה יהודיה ובעלה הפלסטיני
מערכת כאן
16 בדצמבר 2020
09:47